Dit verhaal is geschreven door Ike-Marij. Dit verhaal was het winnende verhaal voor de December 2021 editie van de Fanfic wedstrijd met als thema “Feestdagen”. Ike-Marij, hartstikke bedankt voor je prachtige inzending!

Dit verhaal speelt zich af in de tijd tussen De Vroege Jaren 2 en Boek 1. Crowley gaat de tweede bijeenkomst houden.

Halt reed op Abelard naar het bijeenkomstterrein. Hij vroeg zich af waarom er nu een bijeenkomst gehouden moest worden. Er was het laatste jaar bijna niets gebeurd.

Abelard snoof. Je kent Crowley toch? Hij heeft altijd wel redenen om alle Grijze Jagers bij elkaar te roepen.

En zoals altijd moest Halt zijn paard gelijk geven.

Daar was het bijeenkomstterrein al. Halt steeg af, zette zijn tentje neer op dezelfde plek als vorig jaar en liet Abelard naar de andere Jagerspaarden lopen.

‘Halt! Fijn je weer te zien!’

‘Berrigan! Hoe gaat het met je?’

‘Prima hoor’, antwoordde Berrigan, ‘mijn been geneest al aardig’.

‘Dat is fijn om te horen. Lukte het trouwens wel met hierheen rijden?’ vroeg Halt.

‘Dat ging prima, ik heb er alleen drie keer zo lang over gedaan als jij waarschijnlijk hebt gedaan. Maar ik ben er.’

‘Oh ben je er? Dat had ik nog niet gemerkt!’

Gezellig pratend gingen de twee oude vrienden naar binnen in de tent van Crowley, die op het midden van het terrein stond.

‘Hallo iedereen’, zei Berrigan.

‘Waar is de honing?’ vroeg Halt.

Iedereen barstte in lachen uit.

‘Zou er nog wel honing zijn?’ vroeg Farrel aan Lewin.

‘Volgens mij niet’, zei Lewin.

Maar omdat Halt hen zo boos aankeek hielden ze hun mond maar. Lewin schonk voor Berrigan en Halt een kopje koffie in.

‘Is iedereen er eigenlijk al?’ vroeg Berrigan.

‘De meesten wel’, zei Crowley, ‘we wachten nog op Berwick met zijn leerling en Leander’.

Toen Leander, Berwick en Galvyn er waren gingen de Jagers aan grote tafels zitten om te eten. Berrigan zong een liedje, waarbij de meeste Jagers meezongen.

Toen ging Crowley op een tafel staan. ‘Beste mensen, ik wil jullie alvast het programma van deze bijeenkomst bekend maken. Morgen zijn de tests met de leerlingen, en de uitreikingen van de bronzen eikenbladeren. Overmorgen heb ik voor iedereen, omdat het dan Pasen is, een leuke opdracht verzonnen’.

Berrigan kuchte.

‘En Berrigan heeft meegedacht aan deze leuke uitdaging’.

Berrigan kuchte nog een keer.

‘Berrigan heeft deze leuke opdracht verzonnen’.

Nu knikte Berrigan goedkeurend en alle Jagers lachten.

De volgende dag verliep zoals een normale dag van een Grijze Jagers bijeenkomst zou verlopen. De drie leerlingen, Galvyn, Bowen en Cayden deden het uitstekend en kregen hun bronzen eikenblad. Halt kon nog niets loskrijgen uit Crowley over de opdracht voor morgen. Hoewel hij het niet wilde toegeven, was Halt toch erg nieuwsgierig.

De dag daarna waren alle Jagers al vroeg op, omdat ze Crowleys opdracht wilden weten. Maar Crowley zei dat er eerst gegeten moest worden en dat hij daarna pas de opdracht zou uitleggen. En ook Berrigan wilde er niets over zeggen. Het ontbijt was overigens heerlijk. Daar had Crowley wel goed voor gezorgd.

En eindelijk, toen iedereen genoeg gegeten had, ging Crowley, net als de vorige dag, weer op een tafel staan en begon zijn uitleg van de opdracht.

‘Zoals jullie weten is het vandaag Pasen’.

‘Nee echt’, mompelde Halt, ‘Crowley begint zijn toespraken tegenwoordig wel heel vaak met open deuren’.

‘Had je hier kritiek op, Halt?’ vroeg Crowley, ‘vind je dat dat het vandaag geen Pasen is?’

Halt keek hem vernietigend aan.

‘Nou, daar gaan we dan’, zei Crowley, ‘vandaag is het dus Pasen, en daarom heeft Berrigan een opdracht verzonnen voor de leerlingen en mentoren. De opdracht is om zoveel mogelijk paaseieren te verstoppen en om er zoveel mogelijk van anderen te vinden. Maar, om het leuker te maken dan alleen zoeken en vinden, is er ook een puntentelling. Je moet zoveel mogelijk paaseieren van jezelf verstoppen. Voor elk verstopt paasei krijg je een punt. En als je een paasei van iemand anders vind krijg je ook een punt. Maar voor elk paasei van jou dat gevonden wordt door iemand anders, krijg je een minpunt. En als je een paasei vind Duidelijk? Je moet dus goed nadenken over hoeveel paaseieren je gaat verstoppen, want als je er veel verstopt, krijg je dus ook veel punten, maar dan heb je ook kans om meer minpunten te krijgen. Deze ochtend krijgen jullie om de paaseieren te verstoppen, en vanmiddag mogen jullie ze zoeken!’

Alle Jagers stonden op om bij Berrigan eieren te halen. Berrigan had er voor iedereen alvast tien klaarliggen. Het waren witte eieren met een gekleurde stip, zodat je kon zien van wie het paasei was. ‘Als je straks nog meer paaseieren wilt, dan kun je gewoon terugkomen’, zei Berrigan, ‘ik heb nog een heleboel witte hier liggen, waar ik alleen nog maar een stip op hoef te zetten’.

Nadat iedereen zijn paaseieren had gekregen, gingen ze het bos in. Halt dacht diep na. In ieder geval wist hij dat hij niet te veel paaseieren moest verstoppen, want dan kon hij veel minpunten krijgen. Maar de tien, die hij in ieder geval moest verstoppen, moest hij wel goed verstoppen. Wat als hij ze nou in bomen verstopte?

Toen het etenstijd was kwamen de Jagers weer terug naar het bijeenkomstterrein. Onder de tafel van Berrigan lagen nog maar een paar eieren. Halt knikte goedkeurend. De andere Jagers hadden dus veel eieren verstopt.

Na het middageten had Crowley nog iets te zeggen. ‘Jullie hebben als het goed is minimaal tien paaseieren verstopt. Straks krijgen jullie de tijd om de paaseieren van de anderen te zoeken. Als je een paasei gevonden hebt, mag je hem gelijk terug naar Berrigan brengen, of je kunt wachten tot je er een paar gevonden hebt en dan pas terugkomen. Berrigan heeft een lijst met alle kleuren, en hoeveel er per kleur verstopt zijn. Als je het schemerig wordt, moeten jullie terugkomen. Berrigan rekent dan de score uit en wij gaan eten. Succes allemaal! En, nog één dingetje: Je mag je paard meenemen om te zoeken’.

Halt ging met Abelard het bos in. Hij begon met onder hopen bladeren te kijken.

Abelard zwiepte met zijn staart. Waarom zouden wij nog zoeken?

‘Wij? Volgens mij zoek ik hoor’.

Zeker niet. Jij stapt de hele tijd van mijn rug af en er weer op, dus ik lever zeker een aandeel in deze onzinnige zoektocht naar paaseieren. Zonder mij zou je er veel langer over doen. Maar waarom zouden wij nog zoeken?

‘Nou, om te winnen. Ik kan me toch niet door de jongere Jagers laten inhalen?’

Waarom niet? Ik laat me ook inhalen door Everdey en zij is nog geeneens de helft zo oud als ik ben.

‘Bij jou gaat het niet om de eer, bij mij wel’.

Eer? Daar heb ik een hekel aan.

Halt zweeg, omdat hij wist dat zijn paard altijd het laatste woord zou hebben.

Het zoeken naar de paaseieren ging goed. Eén keer vond Halt zelfs drie eieren bij elkaar, allemaal van oranje. Hij zou straks wel uitzoeken wie dat was.

Zou je niet naar het bijeenkomstterrein teruggaan?

‘Waarom?’

Abelard schudde zijn hoofd over zoveel domheid. Het is toch schemerig?

‘Oh ja’.

Ik heb je gered van een boze Crowley. Dat is wel een appel waard denk ik zo.

‘Vooruit dan maar’.

Op het terrein waren de meeste Jagers al verzameld. Ze brachten hun laatste gevonden eieren bij Berrigan en gingen toen rond het vuur zitten. Halt bracht ook zijn eieren. Het waren er best wel veel, want hij was de laatste twee uur niet terug geweest naar het terrein. Bij het vuur was het heerlijk warm. Crowley had voor heerlijke koffie gezorgd en alle Jagers lieten het zich smaken.

‘Crowley?’ vroeg Berrigan, ‘ik heb de scores van elke kleur’.

Crowley liep naar Berrigan toe en bekeek de lijst. Hij glimlachte. ‘De leerlingen zijn niet slecht’, zei hij.

‘Beter gezegd, ze zijn heel goed’, zei Berrigan, ‘dat zal vast komen doordat ze een paar jaar geleden nog paaseieren zochten. Bij ons is dat langer geleden’.

‘Dat zou goed kunnen ja. Ik zal de scores maar bekend maken dan’.

Crowley liep naar het vuur. ‘Berrigan heeft de scores berekend. De meeste Jagers hebben ongeveer evenveel, maar er zijn een paar Jagers en leerling-Jagers die met kop en schouders boven de rest uitsteken. Dat zijn alle leerlingen, Galvyn, Bowen en Cayden, die waarschijnlijk veel ervaring hebben met het zoeken, en Jurgen, Halt en Farrel. En van deze zes Jagers en leerling-Jagers zijn is er natuurlijk een top 3. Op de derde plek staat Bowen! Gefeliciteerd! Bowen heeft niet veel en ook niet weinig eieren verstopt, waarvan de meeste zijn gevonden, maar hij heeft er zelf ontzettend veel gevonden. Hierdoor eindigt hij met 16 punten! Op de tweede plek staat met 21 punten Halt! Hij had een bijzondere tactiek. Halt heeft namelijk maar tien eieren verstopt, waarvan er geen één is gevonden. Gefeliciteerd! En op de eerste plek staat, met 25 punten, Galvyn! Galvyn heeft veel eieren verstopt, er zijn er weinig van hem gevonden, en hij heeft er ook nog eens heel veel zelf gevonden! Gefeliciteerd Galvyn! En dan gaan we nu eten!’

Het eten was heerlijk. Crowley had aan Buick, de kok van Redmont, gevraagd of hij voor wat lekkers kon zorgen, dus dan zat het goed.

‘Halt?’ vroeg Crowley.

‘Hm?’

‘Hoe kan het dat niemand jouw eieren gevonden heeft? Je hebt toch niet vals gespeeld?’

‘Nee hoor’, zei Halt, ‘ik hebt het helemaal eerlijk gedaan. Ik heb ze gewoon in de bomen verstopt’.

En ik heb geholpen. Mag ik nog een appel?

Schrijfwedstrijd Feestdagen