Gegroet Grijze Jager fan!

In deze tweede enerverende week van het Toernooi werd een kaart aan de Broederbanden gegeven, die door de bandieten achtergelaten was. Op deze kaart stonden een aantal runen. Door twee dezelfde runen met een rechte lijn te verbinden, ontstond een kruispunt. Het juiste gebruik van deze methode kon tot wel 16 punten opleveren, afhankelijk van de duidelijke uitleg en de precisie in het verbinden van de runen. Het markeren van het kruispunt als plek waar de Gjallarhoorn zich bevond kon nog eens 4 punten opleveren. Als een Broederband een andere, onjuiste methode gebruikte, maar daardoor wel een logische plek aanduidde, zijn hier tot 16 punten voor gegeven. 

Ook ontvingen de Broederbanden deze week spontaan een brief van Gilan, die van hun missie gehoord had. Gilan eindigde zijn brief met een geheim bericht in runen. Ontcijfering ervan leverde de tekst “Verbind en vind” op, die opgevat kon worden als hint voor de weekopdracht. Een juiste ontcijfering leverde 5 punten op. 

De behaalde scores en de daarmee momentele stand staat hieronder aangegeven. De Schrijvende Studenten

Behaalde punten deze week: 20 

Totaal punten: 39

Ranking: #1


disastercrew

Behaalde punten deze week: 21

Totaal punten: 36

Ranking: #2


The Chimæra’s:

Behaalde punten deze week: 20

Totaal punten: 34 

Ranking: #3 


De Goudvissen

Behaalde punten deze week: 19

Totaal punten: 31 

Ranking: #4


De Zwarte Rozen

Behaalde punten deze week: 13

Totaal punten: 31

Ranking: #4


Haviken

Behaalde punten deze week: 20

Totaal punten: 30 

Ranking: #5

Broederband Zomertoernooi 2021 – Week 2